15 Δημητρίου Καρατάσου
4ος Όροφος, 2024 Στρόβολος
P.O.Box 16113, 2086 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ.: +357 22664293
Φαξ: +357 22665135
Ηλ. Ταχ.: info@acb.com.cy