Ταυτότητα

Ο Σύνδεσμος είναι μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο.  Εκπροσωπεί υπεύθυνα τις απόψεις των μελών του κατά τις διεργασίες διαβούλευσης νομικών, τραπεζικών και ρυθμιστικών θεμάτων. Οι τοποθετήσεις του οι οποίες προβάλλονται για τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα έχουν στόχο το γενικότερο όφελος της οικονομίας.

Συνεργάζεται με τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και διάφορα Υπουργεία, καθώς και με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Συνεργάζεται επίσης με εκπροσώπους των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και άλλες διεθνείς Ενώσεις Τραπεζών.

 

«Επαγγελματικός φορέας εκπροσώπησης των πιστωτικών ιδρυμάτων
που λειτουργούν στην Κύπρο»