Σεμινάρια

Επερχόμενα Σεμινάρια 

   Αρχείο Σεμιναρίων

   • Πρόγραμμα Σεμιναρίων – Β’ Εξάμηνο 2018

    Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

   • Σεμινάριο με θέμα: IT Risk and Controls
    16 και 17 Απριλίου 2018

   • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
    Νοέμβριος 2017

   • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
    26 Οκτωβρίου 2017

   • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
    17 Οκτωβρίου 2017

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
    12 – 13 Οκτωβρίου 2017

   • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
    Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

   • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
    12 & 13 Ιουνίου 2017

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάριο: «Data Protection»
    25 & 26 Απριλίου 2017

   • Σεμινάριο Physical Security
    29 Μαΐου 2017

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

    30/05/2016

   • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

    25/04/2016

   • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

    05/04/2016

   • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

    29/10/2015

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

    20/05/2015

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

    15/05/2015

   • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

    14/05/2015

   • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

    08/05/2015

   • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

    02/03/2015

   • Διοργάνωση Σεμιναρίων με Θέμα «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»

    29/01/2015

   • Σεμινάριο με θέμα: Advanced Asset Securitisation
    25 και 26 Ιουνίου

   • Σεμινάριο με θέμα: CRD IV Workshop
    6 Ιουνίου 2018

   • Σεμινάριο με θέμα: Business Continuity Planning

    9-10 Μαΐου 2018

   • Σεμινάριο με θέμα: Conduct Measurement: How to report robustly to the Regulator
    22 Μαΐου

     

   • Σεμινάριο με θέμα: IT Risk and Controls
    16 και 17 Απριλίου 2018

   • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
    Νοέμβριος 2017

   • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
    26 Οκτωβρίου 2017

   • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
    17 Οκτωβρίου 2017

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
    12 – 13 Οκτωβρίου 2017

   • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
    Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

   • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
    12 & 13 Ιουνίου 2017

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάριο: «Data Protection»
    25 & 26 Απριλίου 2017

   • Σεμινάριο Physical Security
    29 Μαΐου 2017

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

    30/05/2016

   • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

    25/04/2016

   • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

    05/04/2016

   • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

    29/10/2015

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

    20/05/2015

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

    15/05/2015

   • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

    14/05/2015

   • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

    08/05/2015

   • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

    02/03/2015

   • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
    Νοέμβριος 2017

   • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
    26 Οκτωβρίου 2017

   • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
    17 Οκτωβρίου 2017

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
    12 – 13 Οκτωβρίου 2017

   • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
    Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

   • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
    12 & 13 Ιουνίου 2017

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάριο: «Data Protection»
    25 & 26 Απριλίου 2017

   • Σεμινάριο Physical Security
    29 Μαΐου 2017

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

    30/05/2016

   • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

    25/04/2016

   • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

    05/04/2016

   • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

    29/10/2015

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

    20/05/2015

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

    15/05/2015

   • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

    14/05/2015

   • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

    08/05/2015

   • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

    02/03/2015

   • Διοργάνωση Σεμιναρίων με Θέμα «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»

    29/01/2015

   • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
    12 & 13 Ιουνίου 2017

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
    7 Ιουνίου 2017

   • Σεμινάριο: «Data Protection»
    25 & 26 Απριλίου 2017

   • Σεμινάριο Physical Security
    29 Μαΐου 2017

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

    30/05/2016

   • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

    25/04/2016

   • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

    05/04/2016

   • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

    29/10/2015

   • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

    20/05/2015

   • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

    15/05/2015

   • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

    14/05/2015

   • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

    08/05/2015

   • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

    02/03/2015