Σεμινάρια

Αρχείο Σεμιναρίων

 • Πρόγραμμα Σεμιναρίων – Β’ Εξάμηνο 2018

  Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

 • Σεμινάριο με θέμα: IT Risk and Controls
  16 και 17 Απριλίου 2018

 • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
  Νοέμβριος 2017

 • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
  26 Οκτωβρίου 2017

 • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
  17 Οκτωβρίου 2017

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
  12 – 13 Οκτωβρίου 2017

 • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
  Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

 • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
  12 & 13 Ιουνίου 2017

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάριο: «Data Protection»
  25 & 26 Απριλίου 2017

 • Σεμινάριο Physical Security
  29 Μαΐου 2017

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

  30/05/2016

 • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

  25/04/2016

 • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

  05/04/2016

 • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

  29/10/2015

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

  20/05/2015

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

  15/05/2015

 • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

  14/05/2015

 • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

  08/05/2015

 • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

  02/03/2015

 • Διοργάνωση Σεμιναρίων με Θέμα «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»

  29/01/2015

 • Σεμινάριο με θέμα: Advanced Asset Securitisation
  25 και 26 Ιουνίου

 • Σεμινάριο με θέμα: CRD IV Workshop
  6 Ιουνίου 2018

 • Σεμινάριο με θέμα: Business Continuity Planning

  9-10 Μαΐου 2018

 • Σεμινάριο με θέμα: Conduct Measurement: How to report robustly to the Regulator
  22 Μαΐου

   

 • Σεμινάριο με θέμα: IT Risk and Controls
  16 και 17 Απριλίου 2018

 • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
  Νοέμβριος 2017

 • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
  26 Οκτωβρίου 2017

 • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
  17 Οκτωβρίου 2017

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
  12 – 13 Οκτωβρίου 2017

 • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
  Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

 • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
  12 & 13 Ιουνίου 2017

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάριο: «Data Protection»
  25 & 26 Απριλίου 2017

 • Σεμινάριο Physical Security
  29 Μαΐου 2017

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

  30/05/2016

 • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

  25/04/2016

 • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

  05/04/2016

 • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

  29/10/2015

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

  20/05/2015

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

  15/05/2015

 • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

  14/05/2015

 • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

  08/05/2015

 • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

  02/03/2015

 • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
  Νοέμβριος 2017

 • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
  26 Οκτωβρίου 2017

 • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
  17 Οκτωβρίου 2017

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
  12 – 13 Οκτωβρίου 2017

 • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
  Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

 • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
  12 & 13 Ιουνίου 2017

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάριο: «Data Protection»
  25 & 26 Απριλίου 2017

 • Σεμινάριο Physical Security
  29 Μαΐου 2017

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

  30/05/2016

 • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

  25/04/2016

 • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

  05/04/2016

 • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

  29/10/2015

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

  20/05/2015

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

  15/05/2015

 • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

  14/05/2015

 • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

  08/05/2015

 • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

  02/03/2015

 • Διοργάνωση Σεμιναρίων με Θέμα «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»

  29/01/2015

 • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
  12 & 13 Ιουνίου 2017

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
  7 Ιουνίου 2017

 • Σεμινάριο: «Data Protection»
  25 & 26 Απριλίου 2017

 • Σεμινάριο Physical Security
  29 Μαΐου 2017

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

  30/05/2016

 • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

  25/04/2016

 • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

  05/04/2016

 • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

  29/10/2015

 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

  20/05/2015

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

  15/05/2015

 • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

  14/05/2015

 • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

  08/05/2015

 • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

  02/03/2015