Μέλη

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Κεντρικά Γραφεία
Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή,
2002 Στρόβολος
Τ.Θ 21472, 1599 Λευκωσία
Τηλ: 22122100, Φάξ: 22378111
www.bankofcyprus.com

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Κεντρικά Γραφεία
Γωνία Λεωφόρος Λεμεσού και Λεωφόρος Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος
Τ.Θ 24747, 1394 Λευκωσία
Τηλ: 22500000, Φάξ: 22500050
www.hellenicbank.com

Alpha Bank Cyprus Ltd

Κεντρικά Γραφεία
Λεωφόρος Λεμεσού 3, 2112 Λευκωσία
Τ.Θ 21661, 1596 Λευκωσία
Τηλ: 22888888, Φάξ: 22334868
www.alphabank.com.cy

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

Κεντρικά Γραφεία
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 15
Τ.Θ 21191, 1597 Λευκωσία
Τηλ: 22840000, Φάξ: 22840010
www.nbg.com.cy

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Κεντρικά Γραφεία
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 50
Τ.Θ 21415, 1508 Λευκωσία
Τηλ: 22846500, Φάξ: 22846600
www.cdb.com.cy

Societe Gererale Cyprus Ltd

Κεντρικά Γραφεία
Οδός Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος
Τ.Θ 25400, Λευκωσία
Τηλ: 22399777, Φάξ: 22399700
www.sgcyprus.com

AstroBank

Κεντρικά Γραφεία
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 1, 1065 Λευκωσία
Τ.Θ 25700, 1393 Λευκωσία
Τηλ: 22575500, Φάξ: 22760890
www.astrobank.com

Eurobank Cyprus Ltd

Αρχ. Μακαρίου 41
1065 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: +357 22208000, Φαξ: +357 22875456
www.eurobank.com.cy

Ancoria Bank

Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12,
1ος Όροφος, 1080, Λευκωσία
Τ.Θ. 23418, 1683 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 849000, Φαξ: +22 849002
www.ancoriabank.com

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Γωνία Προδρόμου / Λεύκωνος 2,
2064 Στρόβολος Τ.Θ.23898, 1687-Λευκωσία
Τηλ: 22503333
Φαξ: 22503330
Email: hfc@hfc.com.cy
www.hfc.com.cy