Εργαλείο μετατροπής Αριθμού Λογαριασμού σε IBAN

Account Number to IBAN Convertor Tool
Ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) αποτελεί μια διεθνή, συμφωνημένη μέθοδο για ταυτοποίηση ενός λογαριασμού οπουδήποτε στον κόσμο. Πριν τη δημιουργία του IBAN τόσο επιχειρήσεις όσο και φυσικά πρόσωπα μπερδεύονταν με την πολυπλοκότητα των αριθμών που υπήρχαν σε σχέση με διακρίβωση ενός εκάστου τραπεζικού λογαριασμού, απόρροια των διαφόρων τραπεζικών κωδικών και μεθόδων.
Με τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area/ SEPA), το IBAN κατέστη ένα σημαντικό εργαλείο διασυνοριακών συναλλαγών εντός της ζώνης του SEPA.
Στόχος του IBAN είναι να αντικαταστήσει τους επιμέρους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν σύγχυση και καθυστερήσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, συμφώνησαν να εφαρμόσουν 28 χαρακτηριστικά για το κυπριακό IBAN. Πλέον, ένας συνήθης ΙΒΑΝ λογαριασμός μοιάζει όπως στο ακολουθο παράδειγμα:

CY 51 0030 0013 0000 0013 2102 4363
Τον Μάρτιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον: «Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 260/2012 για θέσπιση τεχνικών και επιχειρησιακών παραμέτρων για Πιστωτικές Συναλλαγές και Άμεσες Χρεώσεις σε ευρώ», γνωστού ως: «ο Κανονισμός για το SPEA».
Μεταξύ άλλων ο Κανονισμός υπαγορεύει αποκλειστική χρήση του ΙΒΑΝ αντί του συμβατικού τραπεζικού λογαριασμού, για οποιαδήποτε συναλλαγή, τόσο στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρη τη ζώνη SEPA. Η εν λόγω υποχρέωση υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη μέλη τόσο για εσωτερικές όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014.

Πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο μετατροπής αριθμού τραπεζικού λογαριασμού σε ΙΒΑΝ

Λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω δεδομένα υπόψη ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και τα μέλη του αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να μετατρέπουν τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους σε IBAN.
Η σελίδα παρέχει σύνδεση με τις ιστοσελίδες τραπεζών μελών του Συνδέσμου. Με ένα κλικ ο κάθε χρήστης της εν λόγω σελίδας μπορεί να μεταβεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της τράπεζας, όπου μπορεί πολύ εύκολα να μετατρέψει τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού σε ΙΒΑΝ.
Με τις εν λόγω υπηρεσίες, επιτυγχάνεται η εύκολη ταυτοποίηση ενός ΙΒΑΝ για κάθε λογαριασμό, χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρος διαδικασία επικοινωνίας με την τράπεζα.
Το εργαλείο μετατροπής αριθμού τραπεζικού λογαριασμού σε ΙΒΑΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα τρία ακόλουθα, απλά βήματα:
Βήμα 1ο: Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και πληκτρολογήστε «ΙΒΑΝ Converter Tool» στη «Σύνθετη Αναζήτηση».
Βήμα 2ο: Κάνετε κλικ στον σύνδεσμο της τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε. Ο σύνδεσμος αυτομάτως σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα της τράπεζας και ειδικότερα σε υποσελίδα με τίτλο: “Account number to IBAN conversion”.
Βήμα 3ο: Υποβάλετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τον οποίο επιθυμείτε να μετατρέψετε κι έπειτα πιέστε: “calculate» ή πιέστε το “enter”. Αυτομάτως το ΙΒΑΝ θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
Αριθμός Λογαριασμού: _____________________
Πιέστε την επιλογή “calculate” ή απλώς πιέστε το “enter”

Τράπεζα Κύπρου
IBAN Converter

Cyprus Development Bank
IBAN Converter

Ελληνική Τράπεζα
IBAN Converter

Societe Gererale Bank Cyprus
IBAN Converter

Alpha Bank
IBAN Converter

AstroBank
IBAN Converter

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
IBAN Converter

Eurobank Cyprus
IBAN Converter