Δωρεάν παροχή Σεμιναρίου για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του, ιδίως κατά τη δυσμενή περίοδο που περνά η Κύπρος λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Το θέμα της διαφύλαξης των πληροφοριών μας, κυρίως σε μια περίοδο που πολλοί εργαζόμενοι, δουλεύουν από το σπιτί ή μεταφέρουν πολλά αρχεία από το γραφείο στο σπίτι ή αντίστροφα, παίρνει νέα διάσταση και έχει σαφώς μεγαλύτερη σημασία.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο που προσφέρεται στα ελληνικά από το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Για πληροφορίες και χρεώσεις για το πλήρες, τρίωρο πρόγραμμα που στοχεύει σε ενίσχυση των γνώσεων, της αντίληψης και της επαγγελματικής κατάρτισης των ενδιαφερομενων παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συνδέσμου στο τηλ. 22664293.