BREXIT: Χρήσιμες πληροφορίες για πελάτες τραπεζών

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. και η πιθανότητα να συμβεί αυτό χωρίς συμφωνία (no deal Brexit) δημιουργούν ερωτήματα στις επιχειρήσεις και καταναλωτές. Με τα σημερινά δεδομένα, η αποχώρηση χωρίς συμφωνία σημαίνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται «τρίτη χώρα» έναντι των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Επιχειρώντας να απαντήσει στα ερωτήματα των πελατών των κυπριακών τραπεζών, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου έχει αναρτήσει συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το τι θα ισχύει σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία (FAQs) καθώς και χρήσιμους συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες και ανακοινώσεις αρμόδιων σωμάτων, αρχών και οργανισμών. Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις ισχύουν με τα σημερινά δεδομένα και ενδέχεται να αλλάξουν από μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους:

  1. Τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ ή EBF, της οποίας ο Σύνδεσμος Τραπεζών είναι μέλος)
  2. Τοποθέτηση του International Swaps and Derivatives Association
  3. Κοινή δήλωση της ESMA, ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς και της βρετανικής FCA
  4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
    Προετοιμασία για το Brexit
    Q&A: Τα δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ και των πολιτών του Ην. Βασιλείου μετά το Brexit
    Εφτά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ προκειμένου να είναι προετοιμασμένες ενόψει Brexit

BREXIT: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις από τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου

Πιο κάτω ακολουθούν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν πελάτες τραπεζών σχετικά με το BREXIT.

Α. ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ);
1) Θα μπορώ να αποσύρω χρήματα από ΑΤΜ στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κάρτα μου από μια κυπριακή τράπεζα;
Ναι. Κάτοχοι κυπριακών τραπεζικών καρτών μπορούν να αποσύρουν μετρητά από τα ΑΤΜ του Η.Β. Όπως και σήμερα, θα ισχύουν χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος καθώς θα αποσύρονται στερλίνες από τα αγγλικά ΑΤΜ.

2) Μπορώ να παραγγείλω και να πληρώσω για αντικείμενα από βρετανική ιστοσελίδα από την Κύπρο;
Ναι. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι χωρίς συμφωνία Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα και άρα ενδεχομένως θα κληθείτε να καταβάλετε σχετικούς εισαγωγικούς δασμούς. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις σε τελωνεία.

3) Χρειάζεται να ενεργοποιήσω την κάρτα μου για «έξω από την Ευρώπη» όταν πηγαίνω στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορώ να χρεώσω;
Όχι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στην Ευρώπη παρόλο που εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τις επισκέψεις σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να συνεχίσετε να αποσύρετε μετρητά από ΑΤΜ και να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας στα καταστήματα, καθώς και να διεξάγετε ανέπαφες συναλλαγές (contactless payments).

4) Θα χρεώνομαι με επιπλέον έξοδα / επιβαρύνσεις από εμπόρους λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο για πληρωμές με χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες Κύπρου;
Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να ισχύει νομοθεσία βάσει της Ε.Ε. Οδηγίας για τις πληρωμές. Βάσει της νομοθεσίας αυτής, οι έμποροι λιανικής δεν επιτρέπεται να χρεώνουν επιπλέον έξοδα για πληρωμές με χρεωστικές κάρτες.

Β. ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
1) Είμαι Βρετανός υπήκοος, κάτοικος Κύπρου. Πως επηρεάζονται οι καταθέσεις και τα δάνειά μου σε Κυπριακή τράπεζα;
Καταθέσεις: Οι καταθέσεις σας σε κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα εξακολουθούν να προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.centralbank.cy/el/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme

Δάνεια: Δεν επηρεάζονται τα υφιστάμενα δάνεια που έχετε με κυπριακές τράπεζες.

2) Είμαι Βρετανός υπήκοος κάτοικος Κύπρου. Τι γίνεται με τον επενδυτικό λογαριασμό που έχω σε κυπριακή τράπεζα / κυπριακή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών;
Ο επενδυτικός λογαριασμός σας σε κυπριακή τράπεζα / κυπριακή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εξακολουθεί να προστατεύεται από το ανάλογο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών όπως ισχύει και σήμερα.

Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1) Πρέπει να χρησιμοποιήσω ΙΒΑΝ αν μεταφέρω χρήματα από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Ναι, το IBAN είναι διεθνές πρότυπο ISO για τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν αλλάζει με το Brexit. Για πληρωμές SEPA (δηλαδή τραπεζικές μεταφορές σε ευρώ και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ) τόσο ο πληρωτής όσο και ο παραλήπτης πρέπει να έχουν λογαριασμό πληρωμών ΙΒΑΝ σε ευρώ. Αν θέλετε να μεταφέρετε ευρώ σε λογαριασμό σε Βρετανικές λίρες, θα υπάρχουν έξοδα μετατροπής συναλλάγματος όπως ισχύει και σήμερα.

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1) Τι γίνεται με τις επενδύσεις μου σε αγγλικές μετοχές / ΟΣΕΚΑ;
Για τους μη Βρετανούς (π.χ. Κύπριους ) επενδυτές, το Brexit θα έχει ως αποτέλεσμα να πάψει να ισχύει για το Η.Β. το ρυθμιστικό πλαίσιο και «διαβατήριο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών» που επιτρέπει στους ευρωπαίους επενδυτές να έχουν διασυνοριακή πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες από τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύει στο Η.Β. η προστασία για τους ευρωπαίους επενδυτές κάτω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις εναντίων δυσμενών διακρίσεων, εγγυήσεις για πρόσβαση στην αγορά και απαγόρευση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου και πληρωμών. Μέχρι την υπογραφή μιας διμερούς συμφωνίας επενδυτικής προστασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με την πρόσβαση αγοράς ή απαγόρευση σε περιορισμούς κίνησης κεφαλαίου και πληρωμών για επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.