Διοικητικό Συμβούλιο

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Πανίκος Νικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Φοίβος Στασόπουλος
Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Alpha Bank Cyprus Ltd

κ. Κωνσταντίνος Κουτεντάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

κ. Μαρίνης Στρατόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

cdbbank

κ. Κώστας Αργυρίδης
Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Societe Generale Cyprus Ltd

κ. Khalil Letayf
General Manager

AstroΒank Ltd

κ. Γιώργος Αππιος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

RCB Bank Ltd

Mr Kirill Zimarin
Chief Executive Officer

Eurobank Cyprus Ltd

κ. Δημήτρης Σιακαλλής
Γενικός Διευθυντής

Ancoria Bank

κ Ιωάννης Λοΐζου
Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής