Διοικητικό Συμβούλιο

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Πανίκος Νικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Oliver Gatzke
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Alpha Bank Cyprus Ltd

κ. Κωνσταντίνος Κουτεντάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

κ. Μαρίνης Στρατόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

cdbbank

κ. Λουκάς Μαραγκός 
Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Societe Generale Cyprus Ltd

κ. Khalil Letayf
General Manager

AstroΒank Ltd

κ. Aριστείδης Βουράκης

Διευθύνων Σύμβουλος

Eurobank Cyprus Ltd

κ. Δημήτρης Σιακαλλής
Γενικός Διευθυντής

Ancoria Bank

κ Ιωάννης Λοΐζου
Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής