Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Ιωάννης Μάτσης
Ελληνική Tράπεζα/ Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Αντιπρόεδροι

Tράπεζα Κύπρου
Alpha Bank
Ancoria