Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Πανίκος Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου

Αντιπρόεδροι

Ελληνική Tράπεζα
Alpha Bank
Eurobank