Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Kωνσταντίνος Κουτεντάκης
Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank

Αντιπρόεδροι

Tράπεζα Kύπρου
Societe Generale
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)