Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Πανίκος Νικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου

Αντιπρόεδροι

Ελληνική Tράπεζα
Astrobank
Ancoria