Συνδεδεμένα Μέλη

ALTAMIRA
Mεγάλου Αλεξάνδρου 1, Λατσιά
2235, Λευκωσία, Κύπρος
Tαχ.Θυρίδα 12835, 2253 Λατσιά
Τηλέφωνο: +357 22 696431
Ιστοσελίδα: www.altamirarealestate.com.cy

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Γωνία Προδρόμου / Λεύκωνος 2,
2064 Στρόβολος Τ.Θ.23898, 1687-Λευκωσία
Τηλ: 22503333
Φαξ: 22503330
Email: hfc@hfc.com.cy