Εγχώριες και διεθνείς σχέσεις

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) www.ebf-fbe.eu από τον Ιούλιο του 2004. Η ΕΤΟ έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες και αναγνωρίζεται ως το αντιπροσωπευτικό σώμα του τραπεζικού κλάδου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Διεθνούς Τραπεζικής Ομοσπονδίας (IbFed), η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2004.

Ο Σύνδεσμος είναι επίσης μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) www.ccci.org.cy και μέσω της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής (Cyprus National Committee) μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) www.iccwbo.org.