Πρακτική Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου σε συνεργασία με το Junior Achievement Cyprus προώθησαν το Φεβρουάριο του 2016 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα». Το πρόγραμμα είναι τριετές και ξεκίνησε πιλοτικά σε πέντε δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Στοχεύει στην εξοικείωση των 12-χρονων μαθητών με βασικές έννοιες διαχείρισης χρημάτων, όπως είναι το εισόδημα, τα έξοδα και οι αποταμιεύσεις. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν οι μαθητές καλύτερα το ρόλο του χρήματος στις ζωές τους και να διερευνήσουν τις δεξιότητες τους και τα είδη των επαγγελμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου με εθελοντές – εκπαιδευτές από τις ίδιες τις τράπεζες. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Από τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από τα σχόλια των συμμετεχόντων κατά το 1ο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του Προγράμματος ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα» θα αποτελέσει τη βάση για ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και έχει στόχο να προχωρήσει σταδιακά με την εφαρμογή παρόμοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περαιτέρω βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.