Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα και παιχνίδια με στόχο την εκπαίδευση των νέων και ενηλίκων για τις βασικές οικονομικές έννοιες, όπως είναι ο πληθωρισμός και η σταθερότητα των τιμών.

Το βραβείο «Generation €uro Students’ Award» προσφέρεται στο πλαίσιο διαγωνισμού ο οποίος βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της νομισματικής πολιτικής στη ευρωζώνη και πώς αυτή σχετίζεται με την οικονομία γενικότερα.

Πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα στο http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.en.html