Καθορισμένοι χώροι δημοπρασίας – Επαρχία Λεμεσού, Επαρχία Λάρνακας και Επαρχία Πάφου

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, ανακοινώνει, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 3(4) των περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου σύμφωνα με το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, Κανονισμών του 2015, ότι οι καθορισμένοι χώροι δημοπρασίας για τις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου είναι οι ακόλουθοι:

Επαρχία Λεμεσού: Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου ΓΣΟ, Γυμναστικός Σύλλογος Τα Ολύμπια (ΓΣΟ),

Λεμεσός Επαρχία Λάρνακας: Ισόγειο κατάστημα, Οδός Ζακύνθου 10, Λάρνακα, Τ.Κ. 6018

Επαρχία Πάφου: Οδός Χαράλα