Σεμινάρια

Επερχόμενα Σεμινάρια 

  Αρχείο Σεμιναρίων

  • Πρόγραμμα Σεμιναρίων – Β’ Εξάμηνο 2018

   Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

  • Σεμινάριο με θέμα: IT Risk and Controls
   16 και 17 Απριλίου 2018

  • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
   Νοέμβριος 2017

  • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
   26 Οκτωβρίου 2017

  • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
   17 Οκτωβρίου 2017

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
   12 – 13 Οκτωβρίου 2017

  • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
   Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

  • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
   12 & 13 Ιουνίου 2017

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάριο: «Data Protection»
   25 & 26 Απριλίου 2017

  • Σεμινάριο Physical Security
   29 Μαΐου 2017

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

   30/05/2016

  • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

   25/04/2016

  • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

   05/04/2016

  • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

   29/10/2015

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

   20/05/2015

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

   15/05/2015

  • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

   14/05/2015

  • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

   08/05/2015

  • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

   02/03/2015

  • Διοργάνωση Σεμιναρίων με Θέμα «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»

   29/01/2015

  • Σεμινάριο με θέμα: Advanced Asset Securitisation
   25 και 26 Ιουνίου

  • Σεμινάριο με θέμα: CRD IV Workshop
   6 Ιουνίου 2018

  • Σεμινάριο με θέμα: Business Continuity Planning

   9-10 Μαΐου 2018

  • Σεμινάριο με θέμα: Conduct Measurement: How to report robustly to the Regulator
   22 Μαΐου

    

  • Σεμινάριο με θέμα: IT Risk and Controls
   16 και 17 Απριλίου 2018

  • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
   Νοέμβριος 2017

  • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
   26 Οκτωβρίου 2017

  • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
   17 Οκτωβρίου 2017

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
   12 – 13 Οκτωβρίου 2017

  • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
   Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

  • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
   12 & 13 Ιουνίου 2017

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάριο: «Data Protection»
   25 & 26 Απριλίου 2017

  • Σεμινάριο Physical Security
   29 Μαΐου 2017

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

   30/05/2016

  • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

   25/04/2016

  • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

   05/04/2016

  • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

   29/10/2015

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

   20/05/2015

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

   15/05/2015

  • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

   14/05/2015

  • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

   08/05/2015

  • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

   02/03/2015

  • Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης για πιστοποίηση εγγεγραμμένων προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο (Επ. Κεφαλαιαγοράς)
   Νοέμβριος 2017

  • Σεμινάριο για το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9
   26 Οκτωβρίου 2017

  • «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
   17 Οκτωβρίου 2017

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»
   12 – 13 Οκτωβρίου 2017

  • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάρια με θέμα: «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»
   Λευκωσία: 24 Μαΐου & 8 Ιουνίου, Λάρνακα/Αμμόχωστος: 25 Μαΐου, Λεμεσός: 6 Ιουνίου, Πάφος: 9 Ιουνίου

  • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
   12 & 13 Ιουνίου 2017

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάριο: «Data Protection»
   25 & 26 Απριλίου 2017

  • Σεμινάριο Physical Security
   29 Μαΐου 2017

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

   30/05/2016

  • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

   25/04/2016

  • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

   05/04/2016

  • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

   29/10/2015

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

   20/05/2015

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

   15/05/2015

  • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

   14/05/2015

  • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

   08/05/2015

  • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

   02/03/2015

  • Διοργάνωση Σεμιναρίων με Θέμα «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας»

   29/01/2015

  • Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: “Εκτιμήσεις Ακινήτων”
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάριο: «Advanced Asset Securitisation»
   12 & 13 Ιουνίου 2017

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέγιστη Παραγωγικότητα: από την επίδοση στην απόδοση»
   7 Ιουνίου 2017

  • Σεμινάριο: «Data Protection»
   25 & 26 Απριλίου 2017

  • Σεμινάριο Physical Security
   29 Μαΐου 2017

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1) Καταχρηστικές Ρήτρες, (2) Εκποιήσεις

   30/05/2016

  • «Bribery & Corruption Controls» Seminar, 30 & 31 May 2016

   25/04/2016

  • CRS (Common Reporting Standard) Presentation, Δευτέρα – 23 Μαΐου 2016

   05/04/2016

  • “Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques” Seminar, 26 & 27 November 2015

   29/10/2015

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: (1) «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» (2) «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος – Εκποιήσεις»

   20/05/2015

  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «CRD IV / CRR: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ» Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

   15/05/2015

  • «Cybercrime and Online Banking Security» Seminar, 8 June 2015

   14/05/2015

  • «Managing Operational Risk – Improving Performance. A practical approach», Seminar, 28 & 29 May 2015

   08/05/2015

  • Common Reporting Standard (CRS) Workshop “Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should banks be prepared for?” , 17 March 2015

   02/03/2015