Διοικητικό Συμβούλιο

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Χριστάκης Πατσαλίδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Ιωάννης Α. Μάτσης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Alpha Bank Cyprus Ltd

κ. Κωνσταντίνος Κουτεντάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

κ. Χρήστος Χριστοδούλου
Διευθύνων Σύμβουλος

USB BANK PLC

κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

cdbbank

κ. Γιώργος Σπυρίδης
Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Societe Generale Cyprus Ltd

κ. Khalil Letayf
General Manager

Astrobank Ltd

κ. Γιώργος Αππιος
Διευθύνων Σύμβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

RCB Bank Ltd

Mr Kirill Zimarin
Chief Executive Officer

Eurobank Cyprus Ltd

κ. Δημήτρης Σιακαλλής
Γενικός Διευθυντής

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

κ. Νικόλας Χατζηγιάννης
Γενικός Διευθυντής

Ancoria Bank

κ Ιωάννης Λοΐζου
Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής