Διοικητικό Συμβούλιο

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Χριστάκης Πατσαλίδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

κ. Νίκος Χατζημάρκου
Ανώτατος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων

Alpha Bank Cyprus Ltd

κ. Γεώργιος Γεωργίου
Διευθύνων Σύμβουλος

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

κ. Νίκος Θ.Μπέης
Διευθύνων Σύμβουλος

USB BANK PLC

κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

cdbbank

κ. Γιώργος Σπυρίδης
Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

Societe Generale Cyprus Ltd

κ. Khalil Letayf
General Manager

Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

κ. Γιώργος Αππιος
Διευθύνων Σύμβουλος & Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

RCB Bank Ltd

Mr Kirill Zimarin
Chief Executive Officer

Eurobank Cyprus Ltd

κ. Δημήτρης Σιακαλλής
Γενικός Διευθυντής

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

κ. Λάμπρος Παπαλαμπριανού
Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

Ancoria Bank

κα Ευγενία Χριστοδούλου
Deputy CEO