Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Χριστάκης Πατσαλίδης
Tράπεζα Κύπρου/ Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος & Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών

Αντιπρόεδροι

Ελληνική Τράπεζα
RCB Bank
Societe Generale Cyprus Ltd