Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Χριστάκης Πατσαλίδης
Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος & Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών

Αντιπρόεδροι

RCB Bank

Societe Generale Cyprus Ltd