Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργίου
Διευθύνων Σύμβουλος
Alpha Bank Cyprus Ltd

Αντιπρόεδροι

Χριστάκης Πατσαλίδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Ανδρέας Θεοδωρίδης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
USB BANK PLC

Δημήτρης Σιακαλλής
Γενικός Διευθυντής
Eurobank Cyprus Ltd