Πρόεδρος / Αντιπρόεδροι ΔΣ

Πρόεδρος

Iωάννης Α. Μάτσης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Ελληνική Τράπεζα

Αντιπρόεδροι

Χριστάκης Πατσαλίδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Νικόλας Χατζηγιάννης

Γενικός Διευθυντής
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Χρίστος Χριστοδούλου
Διευθύνων Σύμβουλος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)