Συνδεδεμένα Μέλη

Association of International Banks – Cyprus
www.aibcy.com

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Γωνία Προδρόμου / Λεύκωνος 2,
2064 Στρόβολος Τ.Θ.23898, 1687-Λευκωσία
Τηλ: 22503333
Φαξ: 22503330
Email: hfc@hfc.com.cy