Καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)

Συνολικές καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (σε € εκ.)

(καταθέσεις μη-ΝΧΙ με ΝΧΙ)

  Κύπριοι Κάτοικοι ευρωζώνης Κάτοικοι τρίτων χωρών Σύνολο
2014
Δεκέμβριος 32.282,6 1.957,8 11.884,0 46.124,4
2015
Δεκέμβριος 32.882,4 2.731,2 10.354,7 45.968,3
2016
Δεκέμβριος 36.528,6 3.259,2 9.221,2 49.009,0
2017
Ιανουάριος 36.295,0 3.280,5  9.397,6 48.973,1
Φεβουάριος 36.612,5 3.225,1  9.463,2 49.300,8
Μάρτιος 36.493,7 3.344,0  9,719,4  49.557,1
Απρίλιος 36.308,5  3.325,2  9.570,8  49.204,5
Μάιος 36.695,6  3.322,9  9.094,6  49.113,1
Ιούνιος 36.381,5  3.250,4   8.887,3  48.519,3
Ιούλιος 36.739,9  3.266,8   8.779,6  48.786,2
Αύγουστος 37.328,0  3.232,5   8.578,7  49.139,3
Σεπτέμβριος 37.228,1  3.242,1   8.553,4  49.023,6
Οκτώβριος 37.355,5  3.291,6   8.829,9  49.476,9
Νοέμβριος 37.411,7  3.281,3   8.544,5  49.237,5
Δεκέμβριος 37.807,3  3.197,0   8.397,9  49.402,2
2018
Ιανουάριος  37.318,2  3.217,6   8.042,1  48.578,0
Φεβουάριος 37.250,3  3.232,1   8.209,8  48.692,2
Μάρτιος 36.821,1  3.181,9   7.975,3   47.978,3
Απρίλιος 39.343,3  3.195,2   7.939,2   50.477,7
Μάιος 39.840,8  3.178,6   7.899,7   50.919,2
Ιούνιος 39.453,9  3.140,0   7.593,9   50.187,8
Ιούλιος 40.374,5  3.163,0   7.399,1   50.936,6
Αύγουστος 40.671,7  3.148,0   7.310,0   51.129,7
Σεπτέμβριος 37.162.4  3.103.8   7.132.6   47.398.7

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2018

08/02/2016