Επιτόκια σε καταθέσεις κατοίκων της Ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)

Επιτόκια σε καταθέσεις κατοίκων της Ευρωζώνης σε ευρώ (νέες εργασίες)

(ετήσια ποσοστά, μέση τιμή περιόδου, εκτός άλλης ένδειξης)

 

Καταθέσεις από νοικοκυριά1

Έτος / Μήνας Προθεσμίας Υπό προειδοποίηση2,3
Μίας ημέρας2  Έως 1 έτους Άνω του 1 έτους και έως 2 ετών  Έως 3 μηνών Άνω των 3 μηνών
2014          
Δεκ. 0,47 2,63 3,17 1,49 2,37
2015          
Ιαν. 0,46 2,67 3,08 1,49 2,36
Φεβ. 0,45 2,30 1,40 1,36 2,09
Μαρ. 0,41 1,73 1,95 0,98 1,62
Απρ. 0,31 1,75 2,10 0,89 1,56
Μάιος 0,23 1,65 2,16 0,88 1,54
Ιούν. 0,23 1,66 2,35 0,88 1,53
Ιούλ. 0,22 1,66 2,12 0,89 1,54
Αύγ. 0,21 1,59 2,12 0,84 1,48
Σεπτ. 0,21 1,52 2,04 0,85 1,49
Οκτ. 0,21 1,53 2,03 0,84 1,46
Νοε. 0,21 1,51 2,09 0,84 1,46
Δεκ. 0,21 1,54 1,97 0,85 1,47
2016
Ιαν. 0,19 1,54 1,97 0,85 1,46
Φεβ. 0,19 1,53 1,80 0,85 1,46
Μαρ. 0,19 1,52 1,73 0,84 1,46
Απρ. 0,19 1,58 1,78 0,83 1,46
Μάιος 0,19 1,49 2,14 0,83 1,46
Ιούνιος 0,18 1,49 2,08 0,76 1,42
Ιούλιος 0,18 1,51 2,07 0,75 1,42
Αύγ. 0,18 1,52 2,14 0,76 1,43
Σεπ.  0,18 1,49  2,14 0,76  1,43
Οκτ.  0,17 1,47  2,11 0,77 1,43
Νοε.  0,17 1,46  2,12 0,76 1,42
Δεκ.  0,17 1,47  2,09 0,76 1,42

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2016

Σημειώσεις:
1. Συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
2. Για αυτή την κατηγορία, νέες εργασίες και υπόλοιπα συμπίπτουν, δηλ. αναφέρονται στο τέλος περιόδου.
3. Για αυτή την κατηγορία, νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες έχουν συμπτυχθεί και ενταχθεί στον τομέα των νοικοκυριών, καθώς τα υπόλοιπα των  μη-χρηματοδοτικών εταιρειών είναι αμελητέα, συγκρινόμενα με αυτά του τομέα των νοικοκυριών.